नयाँ स्थानमा विद्युत् उत्पादन सम्भाव्यता अध्ययन गरिने

Leave a Reply

तपाइको धाराणा ब्यक्त गर्नुहोस

तपाइको इमेल गोय्प रहनेछ, धन्यवाद । PokharaNews - No1 news portal from Pokhara, Nepal